Tarorogo Zino Tafabu’u – Lirik Lagu Nias Terbaru

Nias64 Dilihat

No’ufabu’u khou akhigu
Tebai uroi’o sagoto fa’aurigu
Heilau bade he goi nduru
Lofa awuwu dodogu khou

Aine akhigu talau falulu
Tarorogo zino tafabu’u
Henaso niha bo’o zama dudu
Aro’o sa dodou he akhigu

Alai akhigu hana awuwu
Dodou yano sino orudu
Olau’o ba mbo’o lo fanofu
Obua’o gaheu si oroi dodou

Hawa simano zaziu akhigu
Obe silo’olo wa’omasigu
Ulau mangandro salahiu
Enao ohahau dodou ba nifiliu

Cipt. Rendi Gulo
Voc. Rendi Gulo

Komentar