Zago – Zago Wa’auri | Daniel Folala Zalukhu | Lirik Lagu Nias Terbaru

Nias134 Dilihat

Ufakoli khögu gera-era
Ufaese-ese khögu gahe
Bawangalui simöi awö le
Bakha bawa akao bawa atosekhe
Samösa lö samaigi bawa fefu oi lahole

Duhusa ziso bagamaedola
Duhu niwaö zatua föna
Oya nawö nabawa waiki
Samösa lö simöi nabawa we’e
Nofaehu irasa gahe ndrora nigese gese

Atulö khi, duhu niwa’öu khögu
Wafa’auri niha, amaedöla döla geu sangaruru
Sombawa wa’aleu
Sobawa mowua a’oi mobulu
Fefu nourasoi
Alua sandrohu lala wekoligu
Daö waulau lailö simöi fondrara dödö
Zagö zagö wa’auriu baziso mifonamö
Daö waulau lailö simöi fondrara dödö
Zagö-zagö waauriu baziso mifönamö

ZAGÕ-ZAGÕ WA’AURI
Cipt: Daniel Folala Zalukhu

Komentar