Lirik Lagu DISON MAI SUDE Nagabe Trio

Batak45 Dilihat

Ai Aha do Na Lao Tujuan mu
Aha Do maksudmu Sai Mangiccahi Au
Hubotodo ito naung hasea ho
Dang Markutik Au Tuho..
Dukkon Sae Dibahen tu Au Masalah
Di Bahen Ho Muse Marlea…

Hape Dang Sae Holan Songon i
Pambahenan mu Sadis mu Na Tu Au..
Huhut Musema Di Pahata Hata ho
Pabusuk Busuk Goarhu
Na boi Hujalodo Parsiranganta on..
Molo Nai Pangidoan mu…

Hape Dukkon Marsirang
Au Dohot Ho
Dang Muse terima ho
Alogo ni begu pe..
Jot jot Dikirim ho
Lao manggugai Au

Nanget nanget Pikkiri
Tu Tuhan Do Mangadu..
Ai Dang Gabe Tu Datu
Ingot otik Dosa Da ito
Pauba Ma Roham

Na.. Masar Sar
Na Masabur dohot Namala pe
Dison mai sude

Cipt: Damma Silalahi
Voc : Nagabe Trio

Komentar